Home / Instalacje / Instalacje centralnego ogrzewania krok po kroku

Instalacje centralnego ogrzewania krok po kroku

Najczęściej stosowaną metodą ogrzewania domów i mieszkań jest CO (centralne ogrzewanie). Działa ono na zasadzie wygenerowania ciepła (np. kominek z płaszczem wodnym) w jednym miejscu i rozprowadzenia go do odbiorników ciepła dzięki wcześniej przygotowanej instalacji.

Jako, że możliwości instalacji centralnego ogrzewania jest wiele, a szczegóły zależne są od rodzaju wykorzystanych elementów, przedstawiony zostanie schemat instalacji CO z grzejnikami płytowymi, zasilanymi w układzie zasilania od dołu. Instalacja CO będzie prowadzona pod wylewką, a wszystkie prace muszą być wykonane przed zadaniami związanymi z otynkowaniem ścian.

Proces instalacji co krok po kroku składa się z trzech kroków, które prezentują się następująco:

1. Pobranie wymiarów i ustalenie schematu na potrzeby instalacji grzewczej

Prace nad instalacją CO powinny zacząć się od wyznaczenia miejsc grzejników, z uwzględnieniem punktów podłączenia rur instalacyjnych i wydzielonego miejsca na zainstalowanie rozdzielacza (lub wielu rozdzielaczy w przypadku domów piętrowych). Następnym etapem jest ustalenie linii przebiegu rur instalacyjnych. Ważnym jest, żeby rur nie kłaść pod otworem drzwiowym, a poprowadzić do pomieszczenia obok przez ścianę. Zniweluje to możliwość uszkodzenia rury podczas późniejszego montażu listwy podłogowej pod drzwi.

Po utworzeniu schematu instalacji CO należy dokonać pomiarów długości rur. Pozwoli to zmniejszyć koszt instalacji CO.

Mając przygotowany schemat i wymiary, można zabrać się za wykucie miejsc pod szafkę do rozdzielacza i w celach doprowadzenia pionu przekuć się w stropie. Ponadto należy wykuć w ścianach miejsca na rury i podłączone grzejniki.

2. Montaż instalacji CO

Po wykonaniu prac przygotowawczych i pobraniu wszelkich pomiarów, należy zamontować szafkę do rozdzielacza z samym rozdzielaczem (w zależności od ilości grzejników – z tą samą ilością przyłączy). Warto zamontować tzw. zawory odcinające, umożliwiające odcięcie grzejników. Pozwoli to na łatwe usunięcie przyszłościowych awarii bez ingerencji w cały układ.

Wcześniej zakupione, rozwinięte i wyprostowane rury instalacyjne, należy wg wcześniejszych wymiarów pociąć, zostawiając 15 – 20 cm zapasu. Rurki osłonowe, które należy nałożyć na rury właściwe nakłada się w zależności od koloru.

  • Czerwone – w przypadku przewodów zasilających.
  • Niebieskie – w przypadku przewodów powrotnych.

Dalej należy ukształtować podejścia do grzejników, zacisnąć przy końcach kolana ustalone i prowizorycznie zamontować konsolę przyłączeniową. Kolana ustalone dają możliwość montażu rur do ściany, a zainstalowana konsola pozwala doprowadzić do wymaganego rozstawienia końcówek przyłączeniowych.

Ostatnim krokiem instalacji CO jest położenie rur od rozdzielacz, wzdłuż linii przebiegu aż do grzejników. Najlepszym wyborem będzie znalezienie najkrótszej drogi, a w przypadku zmian kierunku warto skupić się na tym, aby promień zgięcia nie przekraczał 8 cm. W ten sposób możliwym będzie ułożenie rur równolegle, doprowadzając je do wszystkich grzejników.

3. Zakończenie prac i testy instalacji grzewczej

Na tym etapie należy podłączyć końcówki rur do odpowiednich sekcji rozdzielacza i zainstalować przewody rur łączące rozdzielacz (lub wiele rozdzielaczy) z kotłem. Po pozytywnym przeprowadzeniu testów związanych z tzw. próbą ciśnieniową (z zastosowaniem gorącej i zimnej wody) całą instalacje CO należy przykryć np. jastrychem betonowym, a kute ściany pokryć tynkiem.

Dodaj komentarz