Home / Instalacje / Jak projektować i dbać o instalacje sanitarne?

Jak projektować i dbać o instalacje sanitarne?

Prawidłowo zaprojektowana instalacja sanitarna w domu czy mieszkaniu to nie tylko wygoda użytkowania, ale przede wszystkim funkcjonalność pomieszczeń i ergonomiczność. Nie sposób przecież dziś wyobrazić sobie życia bez dopływu wody lub odprowadzenia ścieków z mieszkania. Warto temu tematowi poświęcić więcej uwagi od początku projektowania przestrzeni życiowej ponieważ, praktycznie każda zmiana czy naprawa sieci sanitarnej pociąga za sobą konieczność przeprowadzenia dość konkretnych prac remontowych. Można jednak tego uniknąć pamiętając o kilku istotnych rzeczach.

Czym jest instalacja sanitarna?

Na współczesną instalację sanitarną w budynku składa się kilka elementów, bez których ciężko wyobrazić sobie prawidłowe funkcjonowanie. Są to – doprowadzenie czystej zimnej wody, rozprowadzenie wody ogrzanej, instalacja odpływowa (kanalizacyjna), centralne ogrzewanie. Każda z tych części składa się z kolei z konkretnych przewodów, urządzeń zasilania i wykorzystania. Mnogość rozwiązań i wiele nowinek technicznych z jakimi mamy do czynienia na rynku sprawia, że mamy do czynienia z wieloma możliwościami. Prawidłowy plan na budowę wszystkich tych elementów jest warunkiem poprawności jej działania i funkcjonalności. Warto więc tworząc projekty sanitarne budynku czy mieszkania zapoznać się z zasadami ich tworzenia.

Projektowanie instalacji hydraulicznych

Prawidłowo wykonane przyłącze wodne powinno zostać zrealizowane na etapie rozpoczynania budowy. Wiadomo przecież, że dopływ wody jest niezbędny do procesów budowlanych. Dalszą instalację wodną i sanitarną kładzie się zazwyczaj przed położeniem tynków i podkładów podłogowych. Warto więc na tym etapie wiedzieć dokładnie do których pomieszczeń musi zostać doprowadzona woda. W jaki sposób będzie ona podgrzewana i jak odprowadzane mają być ścieki. Zdecydowanie największy wpływ na poziom komplikacji i kształt instalacji hydraulicznej ma sposób podgrzewania wody. W przypadku systemu centralnego (kocioł, bojler) dla całego domu dopływ zimnej wody instaluje się tylko do urządzenia grzewczego, a następnie do każdej z baterii prowadzi się rury z ciepłą i zimną wodą. Warto pamiętać, że w sytuacji kiedy pomiędzy kotłem a baterią jest duża odległość należy zaplanować jeszcze trzecią instalację zwaną cyrkulacyjną. Dzięki niej ciepła woda znajduje się w ciągłym ruchu i jest dostępna w dowolnej chwili. Jeśli planujemy natomiast instalację przepływowych ogrzewaczy instalowanych w pobliżu baterii wystarczy rozprowadzić w całym domu instalację z wodą zimną.

Instalacje wodne możemy planować w systemie trójnikowym i rozdzielaczowym. W tym pierwszym od punktu poboru wody do budynku prowadzi się przewód główny, od którego odchodzą rury do poszczególnych baterii. W systemie rozdzielaczowym przewód główny zasila rozdzielacze (po jednym na każdej kondygnacji) które rozdzielają wodę do jej punktów poboru. Z powodu niższych kosztów i prostoty wykonania, zdecydowanie częściej w naszych domach stosuje się instalację trójnikową.

Instalacja kanalizacyjna

Jej funkcja polega na odprowadzaniu zużytej wody i ścieków z urządzeń sanitarnych do sieci kanalizacyjnej, szamba lub do przydomowej oczyszczalni ścieków. Domowe sieci kanalizacyjne działają najczęściej w systemie grawitacyjnym wykorzystując prowadzące od urządzenia do pionu podejścia, piony kanalizacyjne i poziome przewody odprowadzające. Warunkiem więc sprawności takiej instalacji jest jej prawidłowy montaż, który pozwala wykorzystać system grawitacyjny – na przykład montaż podejść ze spadkiem w kierunku pionu.

Instalacje grzewcze

Dziś najczęściej instalacje sanitarne służące do zbudowania systemu ogrzewania domu, planuje się równolegle z innymi sieciami instalacyjnymi. Niestety poziom komplikacji systemów centralnego ogrzewania wymaga najczęściej udziału montera – zwłaszcza kiedy myślimy o bardziej skomplikowanych elementach – takich jak ogrzewanie podłogowe. Pozorna oszczędność na fachowej usłudze może nas przecież kosztować sporo w przypadku awarii takiego ogrzewania.

Nie sposób w tak krótkim tekście przedstawić całość problemu instalacji sanitarnych. Oczywiście należy zapoznać się jeszcze z całym asortymentem artykułów sanitarnych, bogatej oferty złącz, przewodów i urządzeń sanitarnych. Warto jednak wspomnieć na koniec o kilku złotych zasadach, które mogą ułatwić nam życie:

    1. Instalacje sanitarne – zwłaszcza rury z wodą układamy zawsze poniżej instalacji gazowych i elektrycznych.
    1. Przewody z wodą ciepłą zawsze powinny biec nad przewodami z wodą zimną.
  1. Wszelkie przejścia przez stropy zabezpieczamy tulejami ochronnymi.

I pamiętajmy – prawidłowa instalacja sanitarna to komfort życia w domu i mieszkaniu.

Dodaj komentarz